Cuti Akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Cuti secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester.

Ketentuan / Syarat Pengajuan Cuti Akademik :

  1. Mahasiswa belum mengisi dan / atau mengambil KRS sampai dengan batas akhir pengisian KRS.
  2. Telah mengikuti perkuliahan minimal selama 2 semester.
  3. Permohonan cuti akademik diajukan sebelum masa pengurusan cuti akademik berakhir (lihat kalender akademik).
  4. Membayar biaya cuti akademik sebesar Rp. 250.000,-. untuk tiap semester yang diajukan
  5. Mahasiswa dinyatakan sah cuti akademik jika sudah mendapat Surat Keterangan Cuti Akademik yang dikeluarkan oleh Direktur.
  6. Pengurusan cuti akademik ini dapat diwakilkan.
  7. Jangka waktu cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.